luni, 15 decembrie 2014

Figuri de stil


Figurile de stil sunt procedee prin care se modifică înțelesul propriu al unui cuvânt sau construcția gramaticală uzuală pentru a da mai multă forță unei imagini sau expuneri. În prezentarea celor mai importante figuri de stil se ține seamă de gradul lor de complexitate și de relațiile care se stabilesc între ele.
Figurile de stil pot fi definite drept cuvinte sau grupuri de cuvinte (expresii) ce modifică raporturile firești dintre semnificant și semnificat. Modificarea este înregistrată ca o deviere de la modul curent, „normal” în care se realizează corespondența dintre obiectul desemnat și cuvântul ce-l denumește.
Sursa: wikipedia


DENUMIREA
DEFINIŢIA
EXEMPLE
EPITETUL
Este procedeul artistic care constă în alăturarea unui cuvânt pe lângă un substantiv sau un verb pentru a exprima însuşiri deosebite, neobişnuite aşa cum se reflectă în fantezia scriiorului
-          "viforniţa păgână"
-          "harnici unde"
-          "pace adâncă"
-          "fluturi şăgalnici şi berbanţi"
COMPARAŢIA
Este procedeul artistic prin  care se alătură doi termeni pe baza unor însuşiri comune, cu scopul de a evidenţia caracteristicile unora dintre ei
-          "faţa-i roşie ca mărul"
-          "şi ca o taină călătoare "
-          "ca marmura de albă răsari"
PERSONIFICAREA
Este procedeul artistic prin  care se atribuie însuşiri omeneşti unor, fiinţe, lucruri, abstracţiuni
- "trunchii vecinici poartă suflete sub coajă"
- "Urlă câmpul şi de tropot"
- "uriaşii munţi care atîtea uile frământaseră şi sloboziseră"
METAFORA
Procedeu poetic care constă în substituirea unui termen cu sens propriu prin altul cu sens figurat, pe baza unor asemănări între cei doi termeni, pentru a evoca imaginea obiectului comparat
-"Noaptea, dumbrava este o împărăţie fermecată"
-" jăraticul norilor", "panglica potecilor"
-"picior de plai", "raze de aur", "lacrimi de mărgăritare"
-" Deodată, o suliţă de foc stăpunse perdeaua de codri."(Al.Vlahuţă)
" Eu nu strivesc corola de minuni a lumii" (L.Blaga)
ANTITEZA
Este procedeul artistic prin  care se pun în contrast doi termeni, reliefându-se reciproc caracteristicile lor
-"Au nu-nţelegi tu oare/Cum că eu sunt nemuritor şi tu eşti muritoare"
-"Fata babei era slută, leneşă, ţâfnoasă şi rea la inimă.Fata moşneagului era frumoasă, harnică, ascultătoare şi bună la inimă"
HIPERBOLA
Este procedeul artistic  care constă în mărirea exagerată a trăsăturilor unei fiinţe , lucru, fenomen
-"în pieptul ei ardeau toată pădurea"
- "bătăile inimii erau bolovani încinşi"
- "Şi vorba-i e tunet, răsufletul ger"
ENUMERAŢIA
Este procedeul artistic  care constă în înşiruirea mai multor termeni de acelaşi fel , cu scopul de a atrage atenţia asupra aspectelor descrise sau a faptelor
-"Ulmi şi brazi se clătinau"
- "Codrul clocotea de zgomot şi de arme şi de bucium"
INVERSIUNEA
Este procedeul artistic  care constă în forţarea ordinii obişnuite a cuvintelor în propoziţie, cu intenţia de a obţine efecte poetice deosebite
-" Într-o sălbatică splendoare"
- "mândra glăsuire a pădurii de argint"
- "se împrăştie a duşmanilor şiraguri"
REPETIŢIA
Este procedeul artistic  care constă în folosirea succesivă a aceluiaşi cuvânt (sunet, grup de sunete, construcţii) pentru a reliefa o idee, un sentiment, o imagine
- "Ard satele române, ard holdele-n câmpii"
- "Maneo, Maneo, fiară rea"
- "Greuceanu merse, merse, merse cale lungă"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu